Zasady - oddziały

Wszyscy Twoi poddani dzielą się na dwie kategorie: osadników, mieszkających w osadzie i zajmujących się pracą oraz żołnierzy, podzielonych na oddziały.

Fakt, iż poddani ci nazywają się żołnierzami, może być nieco mylący. Zajmują się oni bowiem także eksploracją terenów, przewożeniem towarów, poznawaniem innych władców.

Twoi żołnierze tworzą oddziały. To oddziałom wydajesz rozkazy marszu, ataku czy też zmieniasz wysokość żołdu. Każdy oddział składa się z 1 lub więcej regimentów. Każdy regiment to grupa żołnierzy o jednolitym uzbrojeniu, wyszkoleniu, doświadczeniu.

Twoi żołnierze mogą pochodzić z różnych formacji, nazywanych typami. Zobacz listę formacji.

Oddział zwykle nie porusza się w jednej, zwartej grupie. Często rozsyła po okolicy zwiadowców. Im większy oddział, tym większą ilość zwiadowców i dalej może ich wysłać. Dlatego, oddziały o większej liczebności widzą także okoliczne pola (szczegóły - stałe w grze).

Oddział możesz przekazać innemu księstwu. Wtedy jednak żołnierze Twojej narodowości staną się niewolnikami, a ich żołd zostanie wyzerowany. Nie możesz przekazać oddziału, który przygotowuje się do bitwy lub znajduje się w atakowanej osadzie.

Morale żołnierzy

Morale żołnierzy, czyli ich samopoczucie, jest bardzo ważne. Przy niskim morale jednostki walczą słabiej, są bardziej skłonne do ucieczki z pola bitwy lub nawet wcale nie chcą podjąć walki. Przy bardzo niskim morale, zaczyna spadać lojalność i po jakimś czasie regimenty mogą wynarodowić się. Żołnierze o niskim morale mogą zdezerterować (lub też umrzeć z głodu).

Powołanie do wojska osadników powoduje często, że ich morale maleje - sprawdź stałe w grze. Jedynie w przypadku, gdy osada jest atakowana, morale nowo powołanych jest równe morale osadników bez ograniczenia górnego. W przypadku osady obleganej, ograniczenie pozostaje bez zmian.

Aby utrzymywać morale na wysokim poziomie, płać wojsku wysoki żołd i nie dopuszczaj do porażek w bitwach. W utrzymaniu wysokiego morale może także pomóc obecność bohatera w oddziale i przebywanie na zamku.

Lojalność i niewolnicy

Część z ludzi w oddziałach to osoby innej narodowości - niewolnicy, którzy nie biorą udziału w bitwach, a jeśli pozostawisz ich bez nadzoru (własnych regimentów w danym oddziale - co najmniej jeden żołnierz na 4 niewolników), mogą spróbować buntu.

Lojalność niewolników obniża się, lojalność ludzi Twojej narodowości - rośnie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy morale żołnierzy jest mniejsze lub równe zero - wówczas lojalność spada także ludziom Twojej narodowości.

Gdy lojalność niewolników spadnie do zera, przyjmą oni Twoją narodowość.

Zaopatrzenie

Jako władca, musisz zapewnić wyżywienie dla swych oddziałów.

Na każdym terenie, żołnierze w liczbie do 50-ciu będą w stanie się sami wyżywić. Jeśli jednak będzie ich więcej, każda kolejna osoba na danym terenie będzie jadła żywność niesioną w jukach (jeden żołnierz - jednostkę żywności na tydzień). Czyli np. oddział 60-osobowy będzie jadł 10 jednostek na tydzień.

Musisz więc zatroszczyć się o zaopatrzenie jedynie w sytuacji, gdy na jednym terenie znajduje się więcej niż 50 ludzi (nie-osadników). Nie ma tu znaczenia, czy na terenie jest osada lub nie, ani czy żołnierze są w osadzie czy nie.

W przypadku oblężeń, wszyscy oblężeni żołnierze muszą jeść jednostkę żywności tygodniowo, natomiast oblegający dopiero od 51-szego żołnierza.

Brak zaopatrzenia skutkuje poważnym obniżeniem morale.

Trening

Oddziały mogą trenować siłę, wytrzymałość, umiejętności strzeleckie i biegłość w walce wręcz.

Siłę i wytrzymałość można trenować bez ograniczeń, choć poziom +1.0 osiągany jest dopiero po około 37 dniach ćwiczeń, a wraz ze wzrostem wartości cechy coraz trudniej o dalszy wzrost.

W przypadku umiejętności strzeleckich i walki wręcz - również wraz ze wzrostem wartości cechy coraz trudniej o dalszy wzrost. Jednak bardzo pomocne jest doświadczenie żołnierzy, które zdecydowanie przyspiesza trening - dla przykładu, regiment o doświadczeniu równym poziomowi umiejętności ćwiczy zawsze z tą samą szybkością, niezależnie od poziomu.

Trening można przyspieszyć, budując w osadzie akademię (strzelecką lub wojskową).

Trening traktowany jest tak samo jak każdy inny rozkaz - jeśli ma być wykonywany ciągle, zaznacz 'powtarzany'. Trening odbywa się tylko wówczas, jeśli oddział w danym przeliczeniu nie przemieszcza się.

Siła (S) regimentu ma wpływ na S-ZW, S-OS, S-SZ i S-ST.
Wytrzymałość (T) ma wpływ na T i T-ST.
Umiejętności strzeleckie (BS) mają wpływ na U-ST.
Umiejętności walki wręcz (WS) mają wpływ na U-ZW, U-OS oraz U-SZ.
(zobacz wyjaśnienie symboli).

Informacja o treningu jest wpisywana do dziennika oddziału, informacja o stopniu wykorzystania akademii jest wpisywana do dziennika osady.

Bohaterowie

Poza szeregowymi żołnierzami, w Twoich oddziałach znajdują się bohaterowie. Różnią się jedynie tym, że pomagają w utrzymaniu wysokiego morale całego oddziału (zależnie od umiejętności dowodzenia) - oczywiście, o ile nie są niewolnikami. Z reguły także bohaterowie to zdecydowanie lepsi wojownicy niż "szeregowcy".

Bohatera nie możesz stworzyć; bohater sam się pojawi gdy jego czas nadejdzie. Utrzymywanie licznej armii i doświadczonych oddziałów może jednak zwiększyć na to szanse, gdyż pochodzą oni zwykle właśnie z takich regimentów.

Żołnierze niezależni

Poza wojownikami wykonującymi rozkazy swych władców, żyją też w Laventharze rozmaitej maści rozbójnicy. Wędrują oni po świecie i atakują innych podróżnych lub nawet osady, jeśli tylko sądzą, że mają szansę na zwycięstwo.

Wojownicy ci nie atakują innych, podobnych sobie, lecz jedynie ludzi będących pod kontrolą władców. Jeśli różne bandy zejdą się w jednym miejscu, istnieje spora szansa, że połączą swe siły i dalej będą wędrować w większej sile.

Maskowanie oddziałów

Żołnierze księstw mogą zdejmować swe oznaczenia i udawać oddziały niezależne. Inni władcy będą widzieć te oddziały tak samo jak niezależne, choć mogą domniemywać, że nie są one tak całkiem niezależne (np. po nazwie, uzbrojeniu, kierunku marszu, bohaterze). Jak dobrze zamaskujesz oddział, zależy tylko od Ciebie.

Oddział zamaskowany może w każdej chwili przestać się ukrywać (wystarczy rozkaz władcy). Nie jest on wykrywany nawet po bitwie. Jedyną możliwością, kiedy zostanie wykryta jego przynależność, jest szturm na osadę - przejęta osada będzie należeć bowiem do prawdziwego władcy.

Broń

Twoi żołnierze do walki nie używają oczywiście gołych rąk, lecz broni. Wszyscy żołnierze z regimentu są zawsze identycznie uzbrojeni, musisz o tym pamiętać usiłując połączyć dwa regimenty. Każda broń zmienia charakterystyki używających jej żołnierzy, niektóre na plus, inne na minus.

Żołnierze przywiązują się do broni, a ich trening jest z nią powiązany. Jeśli ich rozbroisz, wraz ze stratą broni stracą wszystkie swoje umiejętności (S, WS, BS, T), natomiast doświadczenie - pozostanie.

Zobacz też: listę możliwego uzbrojenia.

Wyszukiwarka: