Rozkazy oddziałów

Rozkazy oddziałów uaktualniane są o godz. 9 rano i 19 wieczorem, każdego dnia. Konnica przemieszcza się z prędkością dwukrotnie wyższą niż piechota (maksymalnie pokonuje długość jednego pola podczas przeliczenia, a piechota - pół pola).

Kolejność przeliczania rozkazów

Przeliczenie rozkazów jednostek rozpoczyna się od rozkazów 'towarowych'. Dla każdego oddziału przeliczone mogą być maksymalnie 4 rozkazy dotyczące towarów.

Oddział może w dowolnym momencie podnieść towary z ziemi lub je tam zostawić, o ile nie jest w oblężonej osadzie lub nie jest atakowany. Oddział może zostawić towar w osadzie, o ile w niej się znajduje. Zabrać towar z osady można wtedy, gdy oddział znajduje się w osadzie, należącej do tego samego księstwa.

Następnie oddziały wykonują rozkaz treningu. Oddział może podczas przeliczenia albo trenować, albo wykonywać jeden rozkaz ruchu.

Potem przeliczane są rozkazy dotyczące marszu do punktu lub osady. W przypadku rozkazu marszu na osadę, oddział wejdzie do niej, jeśli bramy osady będą otwarte, lub jeśli osada należy do tego samego księstwa. Chyba, że osada jest oblężona. Wydanie rozkazu marszu na osadę to jedyna możliwość wejścia oddziału do osady.

Kolejne jest przeliczenie rozkazu marszu w kierunku na oddział, począwszy od tych z najniższym morale i najmniej licznych. Tu dodatkowa uwaga: rozkaz może samoczynnie ulec zmianie, jeśli oddział docelowy się przekształca. W takiej sytuacji żołnierze starają się podążać za najbardziej licznym z powstających oddziałów.

Na koniec ponownie przeliczane są rozkazy 'towarowe', uwzględniające nową sytuację oddziału po ruchu.

Wpływ typów terenu

Oddziały poruszają się ze swą maksymalną prędkością po łąkach i stepie. Poruszanie się po innych terenach, obniża prędkość:

  • las (do 70%)
  • góry (do 60%)
  • bagna (do 50%)

Gdy oddziały napotkają przed sobą akwen wodny, będą starali się go ominąć w najlepszej wierze (co nie znaczy, że zgodnie z Twym zamysłem), zgodnie z rozkazem. Gdyby jednak nie byli w stanie tego zrobić (np. nie byli w stanie zdecydować, w którą stroną okrążać wodę), staną w miejscu. Żołnierze nie są na tyle obznajomieni z mapą, aby samemu zdecydować, jak ominąć wodę.

Dokładna pozycja jednostki

Jednostka nie znajduje się "tylko" w danym kwadracie, jak to jest pokazane na mapie. Niestety Ty wiesz o niej jedynie tyle, ale tak naprawdę jednostka stoi w pewnym miejscu w danym kwadracie.

Dlatego też, jeśli wydajesz rozkaz marszu żołnierzom, nie możesz być pewny, czy stoją oni w północnej części danego kwadratu, czy też może gdzieś w południowo-wschodnich rejonach. Rozpoczynają oni swój marsz właśnie z tamtego punktu. Może to spowodować, że "zmiana kwadratu" będzie nie do końca zgodna z kierunkiem marszu, lecz w rzeczywistości "prosta" prowadząca z obecnego położenia jednostki do położenia docelowego, przebiega przez kwadrat, na który wszedł oddział.

Często zdarza się, że mimo wydania rozkazu marszu, oddział nie zmienia swego kwadratu. Nie będzie to znaczyło, że nie przemieścił się, gdyż w rzeczywistości wykonał swój ruch, lecz jedynie w obrębie danego kwadratu.

Gdy powoływany jest w osadzie nowy oddział, otrzymuje on taką samą dokładną pozycję jak osada.

Dokładna pozycja osady zmienia się tylko w dwóch przypadkach:

  • przy każdym przeliczeniu ruchu pozycja każdej osady jest ustalana na środek kratki,
  • w momencie osadzania regimentu, dokładna pozycja osady jest uśredniana z dokładną pozycją oddziału, przy czym obliczenie nowej pozycji oczywiście uwzględnia liczebności osadników i osadzanego regimentu.

Transport towarów

Twoi ludzie, bedący członkami oddziałów, mogą transportować towary. Nie uniosą jednak zbyt wiele - każdy typ regimentu ma swoje ogranicznia, ile może unieść (szukaj w 'tabelach'). Po przekroczeniu limitów, transportowane dobra spowalniają ruch jednostek. Informację o tym możesz uzyskać, klikając na 'Prędkość' na ekranie oddziału.

Dodatkowo, transportowane konie mogą być traktowane jako zwierzęta juczne - zamiast obciążać oddział, dają one wtedy takie same możliwości transportowe jak konnica. Jednak ilość koni jucznych nie może przekraczać liczebności oddziału - pozostałe konie stają się już obciążeniem.

Wyszukiwarka: