Tereny

Każde 'pole', czyli kwadrat na mapie, ma określony charakter - jest to las, łąka czy góry. Każde pole posiada też określone współrzędne.

Uwaga jednak - te współrzędne są inne dla każdego księstwa - ponieważ każde księstwo rozpoczyna w polu 50,50. Dlatego w listach do innych władców nie należy posługiwać się współrzędnymi, lecz odwołaniami do miejsc - najlepiej jest nazwać w jakiś sposób miejsce spotkania obcych żołnierzy, czy też zapisywać, gdzie znajdują się obce osady.

Wyszukiwarka:

Wybierz typ terenu: